ЗНАЙТЕ СИ ПРАВАТА! МНОГО ШЕФОВЕ В БЪЛГАРИЯ ГО ПРАВЯТ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ, НО Е ТОТАЛНО НЕЗАКОННО! НЯМАТ ПРАВО ДА НИ

ЗНАЙТЕ СИ ПРАВАТА! МНОГО ШЕФОВЕ В БЪЛГАРИЯ ГО ПРАВЯТ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ, НО Е ТОТАЛНО НЕЗАКОННО! НЯМАТ ПРАВО ДА НИ

Advertisement:

Глобите за закъснение за работа масово са незаконни, предупреждават адвокати по трудово право.

Според юристите удържането на суми от месечното възнаграждение противоречи на Кодекса на труда, където е записано, какви точно могат да бъдат наказанията при нарушаване на трудовата дисциплина от страна на служителите, съобщава БНТ.

Advertisement:

Най-често работодателите удържат от работниците си суми, които варират от 5 до 100 лв. месечно в зависимост от закъснението на служителя. Според адвокатите по трудово право, единствените наказания, които могат да налагат работодателите, са забележка, предупреждение за уволнение и прекратяване на договора.

Advertisement:

Според адвокати работодателите имат право да не платят на служителите си времето, което са закъснели и не са работили.

Източник: bradva.bg

Advertisement: